به دلیل نوسانات قیمت ارز و سرعت بالای تغییر قیمت ها ، فروش کالا فعلا به صورت برخط انجام می شود